ההשפעה שלנו

קידום מדיניות

עמותת יסוד מקדמת יוזמות ופרויקטים שתכליתם ייזום וקידום רפורמה בנושא זכויות יסוד, לרבות מחקרים משווים בתחום פרקטיקות חינוך לזכויות יסוד. צירי הפעולה:

  •  קידום הצעת חוק להקמת נציבות למען זכויות ילדים
  • בחינת אופן היישום של אמנת זכויות הילד הבינלאומית
  • קידום שיתופי פעולה הכוללים משרדי ממשלה, רשות מקומית ואקדמיה
  • ייזום ושותפות בכנסים ארציים ובינלאומיים לקידום הנושא בישראל
  • הובלת פעילות חינוכית המושתתת על העקרונות המנחים שמתווים ועדת זכויות הילד באום
    ונציב זכויות האדם באום
  • סינגור על נושא הזכויות בפורומים שונים של מקבלי החלטות ושותפות בכתיבת ניירות
    עמדה- Advocacy

מהתקשורת

2.3 מיליון ילדים חיים בישראל, ואין עדיין נציבות זכויות הילד

מתבקש שבישראל יקום גוף שיקדם, יבטיח, יאכוף ויפקח על זכויות ילדים ושיאפשר לקולם להישמע בתהליכי קבלת החלטות שנוגעים לחייהם

אלימות שוטרים אינה רק תופעה - היא עדות לשבר הדמוקרטיה

מאת עו"ד עדי שי, שותפה במשרד עוה"ד דנינו שי משה, מתמחה בזכויות אדם ובמשפט מנהלי, 22 פברואר, 2021

זה 'האי שוויון' שמסוכן. ולא חוקי

מאת עו"ד עדי שי, שותפה במשרד עוה"ד דנינו שי משה, מתמחה בחקיקה ובמשפט מנהלי, 13 יוני 2021

האלימות במגזר הערבי: להשקיע בחינוך הנוער

על מדינת ישראל לקבל אחריות: ניתן וצריך להרחיק בני נוער בחברה הערבית מאלימות ומפשיעה • המפתח המרכזי לפתרון הבעיה טמון בהעלאת תקציבי החינוך • אבל השינוי לא יקרה מעצמו

שותפויות

הכירו את השותפים שלנו