עמותת יסוד מקדמת את ערכי היסוד של מדינת ישראל באמצעות קידום מדיניות  וחינוך לדמוקרטיה

המשימה אשר נטלנו על עצמנו היא לעורר את השיח, להאיר את הסוגיות ואת הגישות השונות ולהעניק את הכלים לנהל את הדיון, את ההסכמה ובעיקר - את אי הסכמה

עמותת יסוד מקדמת את ערכי היסוד של מדינת ישראל בחינוך ובקידום מדיניות.
דמוקרטיה היא המסגרת אשר בה מתעצבים חיינו המשותפים, באמצעותה נאיר את הסוגיות ואת הגישות השונות, היא המעניקה את הכלים לנהל בהם דיון, הסכמה או אי הסכמה והיא שקובעת את גבולותיהם של הכלים הללו.
עמותת יסוד מקדמת מזה למעלה מעשור חינוך לדמוקרטיה ולזכויות יסוד ומקדמת שיח והסברה אודות משמעות ערכים אלה וחשיבותם בהבטחת מקומו של כל פרט בחברה הישראלית.
ערוצי הפעילות של עמותת יסוד הם שניים:
האחד, קידום מדיניות חינוך לדמוקרטיה כך שתוכניות אלה תוטמענה במערכת החינוך ברמה הארצית, במסגרת זו מקדמת העמותה חקיקה, מסמכי מדיניות וכנס שנתי.
השני, הובלת תוכניות חינוך לדמוקרטיה בבתי הספר במסגרות החינוך הפורמליות, בשיתוף גורמי אקדמיה, משרד החינוך, עיריות ורשויות.

קידום מדיניות

קידום יוזמות ופרויקטים שתכליתם ייזום וקידום רפורמה בנושא זכויות יסוד, לרבות מחקרים משווים בתחום פרקטיקות חינוך לזכויות יסוד.

חינוך לאקטיביזם

עידוד אזרחות פעילה, של ילדים.ות ונוער.ות הרואים עצמם נושאים באחריות לנעשה בקהילתם ובמדינתם, חשים סולידריות לאחר, אמפתיה לחלש וקבלה לשונה. נערים ונערות שידעו לשתף פעולה, בשותפות ובהנהגה.

הטמעת מודל לחינוך לדמוקרטיה

גיבוש מודל פדגוגי לחינוך לתרבות דמוקרטית. משום ההבנה שאין די במערכי שעור בלבד, בחרנו להטמיע מודל בית ספרי המשלב – פדגוגיה, אוירה ותרבות בית ספרית וקשר עם הקהילהה. מודל המבוסס על פרקטיקות ומודולים שונים בעולם.

ההשפעה שלנו

לקדם חברה דמוקרטית וסבלנית, לטעת הבנה ומחויבות, לתת צידה בידיהם של ילדים.ות ונוער להתנהל בה היום וכבוגרים – כלים לנהל בהם שיח, יכולת לנתח בה מציאות, להבחין בין עיקר וטפל, להיטיב את ראיית האחר, להבין את הזכות הגלומה בהיותם חברים בחברה ואזרחים ולקחת אחריות על חברותם בחברה ישראלית דמוקרטית.

האנשים שלנו