הזכות לפרטיות

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת מכתבים שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל אדם זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה. (סעיף יב)

הזכות לפרטיות מאפשרת לאדם מרחב פרטי, פיזי או וירטואלי, הנתונים לשליטתו, מתוך הכרה כי תחומים מסוימים בחייו של אדם אינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו המפורשת.

כל אדם זקוק לפרטיות על מנת לפתח אוטונומיה, ולחיות חיים של יצירתיות ושל מימוש עצמי. הפרטיות מאפשרת לאדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות וחדירה לחייו. מקובל לראות בזכות זו נגזרת של הזכות לכבוד, אך יש הרואים בה זכות עצמאית.

זכות יסוד זו מוגנת באמנות ובהסכמים בינלאומיים, כמו גם בחקיקה בישראל ובעולם.