זכויות ילדים

כל אדם באשר הוא אדם – זכאי לזכויות. בנוסף לאמנת זכויות האדם, ישנה אמנת זכויות של האו"ם העוסקת בזכויות ייחודיות המועקות לילדים. ילדים זקוקים לזכויות במיוחד, כי הם לא תמיד שותפים לתהליכי קבלת החלטות, ואין להם תמיד כח להגן על עצמם. לכן, צריכה להיות מחויבות בינלאומית כלפי ילדים והכרה בהם כקבוצה ייחודית, כשהאחריות להגנה עליהם צריכה להיות של המבוגרים – של המדינה, ושל הסביבה של הילד.

האמנה היא הסכם בינלאומי בין מדינות שסיכמו אילו זכויות צריך להעניק לילדים. מרבית חברי האומות המאוחדות אישרו אמנה זו, בצורה מלאה או חלקית. ישראל אשררה את האמנה ב-4 באוגוסט 1991 והיא נכנסה לתוקף ב-2 בספטמבר 1991.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד מבטיחה לילדים קשת רחבה של זכויות במגוון תחומים. בנוסף לזכויות האדם היסודיות. האמנה קובעת זכויות הניתנות לילדים, שיבטיחו מימוש עצמי. ביניהן, הזכות לחינוך, והזכות למשחק ולפנאי.