חופש הביטוי

כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, ולבקש ידיעות ודעות, ולקבלן ולמסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות. (סעיף יט)

"חופש הביטוי" הינו מונח המתייחס לזכות של כל אדם להביע את דעתו ואת עמדותיו ללא הגבלות שרירותיות. לזכות זו השפעה מכרעת הן על תחושת הרווחה, והן על תקינות התנהלות מדינות דמוקרטיות. חשיבות שמירה על זכות זו מתבטאת בין היתר ב:

הגשמה עצמית – החופש הניתן לאגם להגשים את עצמו דרך גיבוש השקפת עולם ודעה, שמתאפשר על-ידי מתן דרור לרוחו, היוצרת והקולטת, המרשימה והמתרשמת; אנשים שניתנת להם הזכות לממש את רצונותיהם ואת שאיפותיהם יחושו מאושרים יותר, ויתרמו לחברה באמצעות פיתוח תחומי העניין שלהם, לדוגמה דרך מדעים, אמנת ותרבות.

חשיפת האמת - החופש של היחיד ושל הכלל להוציא את האמת לאור בדרך של התמודדות חופשית ובלתי פוסקת בין האמת לבין השקר; מותר לבטא גם דבר שקר כי הרי חשיפתו היא שתגלה את היותו שיקרי וכך ימוגר מהשיח.

הבטחת התהליך הדמוקרטי - זהו החופש להחליף, ברוח סובלנית, ללא מורא ופחד ומתוך כיבוד האוטונומיה של כל יחיד, דעות והשקפות, ולשכנע זה את זה כדי לייצב, לעגן ולפתח את המשטר הדמוקרטי. חופש הביטוי מבטיח החלפה של דעות ובכך מאפשר להם לגבש עמדתם בנושאים העומדים על סדר היום הלאומי. כך ניתן לעצב את השלטון, לפקח עליו ולהחליפו.