הכשרת צוותי חינוך

סדנאות והשתלמויות לצוותי חינוך והוראה המקדמים ידע ומימוש זכויות אדם; ערכי הדמוקרטיה, חינוך אזרחי וזכויות אדם. במסגרת ההשתלמויות צוותי החינוך עוסקים בתפיסת הזכויות כחלק מהתרבות הבית ספרית, כתרבות מקדמת זכויות.
ההשתלמות מבוססת על מודל הכישורים להטמעת תרבות דמוקרטית של מועצת אירופה.

ערכים

 • מתן ערך לכבוד האדם וזכויות אדם
 • מתן ערך למגוון תרבותי
 • מתן ערך לדמוקרטיב, צדק, הוגנות, שוויון ושלטון החוק

עמדות

 • פתיחות לשונות תרבותית ולאמונות של האחר, כמו גם להשקפות עולם ומנהגים שונים
 • התנהגות שונים
 • מודעות אזרחית
 • אחריות
 • מסוגלות עצמית
 • סובלנות לעמימות

מיומנויות

 • מיומנויות למידה עצמאית
 • מיומנויות חשיבה ביקורתית ואליטית
 • מיומנויות הקשבה והבחנה
 • אמפתיה
 • גמישות והתאמה
 • מיומנויות שפה תקשורת
 • מיומנויות שיתוף פעולה
 • מיומנויות פתרון קונפליקטים

ידע והבנה ביקורתית

 • ידע והבנה ביקורתית של העצמי
 • ידע והבנה ביקורתית של שפה ותקשורת
 • ידע והבנה ביקורתית של העולם: פוליטיקה, משפט, זכויות אדם, תרבויות, דתות, היסטוריה, תקשורת, כלכלה, סביבה, קיימות