קידום מדיניות

קידום מדיניות

הטמעה של מדיניות חינוכית והשגת יעדים מצריכה תהליך ארוך וממושך אולם מבנה השלטון בישראל והתנודות הפוליטיות שבצדו, יוצרים שינויים תכופים ומזעזעים את מערכת החינוך מה שפוגע ביכולתה של מערכת החינוך תחת כל ממשלה וכל מדיניות – לקבוע ולממש בעקביות יעדים.

הנזק למערכת החינוך, למורים ולתלמידים – רב. מלבד העובדה שמצב זה שאינו מאפשר תכנון ומהווה תשתית רעועה להטעמה של יעדים חינוכיים ואף הבסיסיים והחיוניים ביותר, מייצר אי התכנון והעדר היציבות גישה ספקנית וצינית כלפי המערכת, מתוכה וכלפיה ופוגע באופן דרמטי ביכולתה של המערכת להגשים את יעדיה ובראש ובראשונה – למלא את תפקידה בהקניית ידע כישורים וכלים שיאפשרו לחברה הישראלית של מחר להתבסס ולשגשג.

כדי להבטיח השגת יעדים חינוכיים וחברתיים, יש צורך ביציבות שלטונית או מנהיגותית אותה ניתן להשיג רק באמצעות גוף לאומי שאינו מושפע מקונסטלציה פוליטית, אשר יגשר על חילופי השלטון והזעזועים המלווים את החילופים.

מוצע לקדם הקמה של מועצת חינוך לאומית, על בסיס המלצות דו״ח ועדת דוברת, כזו שתאפשר למערכת החינוך לעמוד ביעדיה החיוניים כל כך לחוסנה ולשגשוגה של מדינת ישראל.