תכנים ומערכי שיעור לדוגמה

הזכות לכבוד

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת מכתבים שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל…

הזכות למשפט הוגן

כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן ופומבי של בית דין בלתי תלוי וללא משוא פנים בשעה…

הזכות לשוויון

כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה פוליטית או…

חופש הביטוי

כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, ולבקש ידיעות ודעות, ולקבלן ולמסרן בכל הדרכים…

הזכות לפרטיות

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת מכתבים שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל...

זכויות ילדים

כל אדם באשר הוא אדם – זכאי לזכויות. בנוסף לאמנת זכויות האדם, ישנה אמנת זכויות של האו"ם העוסקת בזכויות ייחודיות…

הזכות לחיים ולשלמות הגוף

כל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי... (סעיף ג) הזכות לחיים היא זכות ראשונה וחשובה מכל. ערך קדושת...

הזכות לחינוך

כל אדם זכאי לחינוך. החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשוניים והיסודיים. החינוך בשלב הראשון הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה…